Vĩnh Phước COOP

Â

24/05/2024212

Biểu dương, tôn vinh

26/04/2024434

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong tháng hành động vì Hợp Tác Xã

Vĩnh Phước COOP

P.CT tỉnh Khánh Hòa ghé thăm HTX TCMNXK Vĩnh Phước trong chuyến làm việc với Liên Minh HTX

17/04/2024487

https://lmhtx.khanhhoa.gov.vn/article/tin-tuc-su-kien/dong-chi-le-huu-hoang-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-tham-hoi-lam-viec-voi-mot-so-don-vi-thanh-vien-lien-minh-htx-tinh-nhan-dip-78-nam-ngay-hop-tac-xa-viet-nam-11419461142024.html

Vĩnh Phước COOP

HTX TCMNXK Vĩnh Phước

17/04/2024680

https://lmhtx.khanhhoa.gov.vn/article/tin-tuc-su-kien/hop-tac-xa-thu-cong-my-nghe-xuat-khau-vinh-phuoc-lay-thi-truong-lam-menh-lenh-san-xuat-hang-hoa.html

[Mở video]
Tắt [x]