Ông Lê Hữu Hoàng - PCT TT UBND tỉnh thăm, làm việc tại HTX TCMN XK Vĩnh Phước

17/04/2024368

ĐỒNG CHÍ LÊ HỮU HOÀNG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH THĂM HỎI, LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN LIÊN MINH HTX TỈNH NHÂN DỊP 78 NĂM NGÀY HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (11/4/1946 – 11/4/2024)

|

Chiều ngày 8/04/2024 vừa qua, Ông Lê Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh cùng với đại diện các sở, ban, ngành đã có chuyến thăm, hỏi, làm việc với Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Quỹ tín dụng là thành viên Liên minh HTX tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2024). Với mục đích nhằm động viên, cổ vũ các HTX, Quỹ tín dụng nhân, Doanh nghiệp thành viên phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, nâng cao vai trò trung tâm và nòng cốt của HTX và các thành phần kinh tế tập thể trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại và thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tính cần cù, sáng tạo, tạo động lực cho việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2024, thực hiện thành công Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

z5333436959483_8691b574e33534d27e8f4e512800c479.jpg (1.08 MB)

(Hình ảnh: Ông Lê Hữu Hoàng - PCT TT UBND tỉnh thăm, làm việc tại HTX thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước)

Đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với 02 Hợp tác xã (HTX thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước, HTX Du lịch nông nghiệp tuần hoàn Ogranic Farm), 01 Doanh nghiệp (Công ty TNHH Cô Thôn Nữ Champa), 01 Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hòa.

HTX thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước là một trong HTX được thành lập và ra đời vào năm 1978, với bề dày lịch sử HTX đã có sự phát triển mạnh mẻ về mặt doanh thu, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại đây. Đây là một trong HTX số ít các HTX đã đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống ra thị trường quốc tế. Tại HTX Ông Lê Hữu Hoàng mong muốn: HTX phát huy được thế mạnh hiện có, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để ngày càng phát triển các mặt hàng, đồng thời HTX cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ông đề nghị Liên minh HTX tỉnh cùng các sở, ban, ngành nghiên cứu hỗ trợ đưa sản phẩm của HTX tham gia xúc tiến thương mại, sản phẩm đặc trưng khi tới vùng đất Khánh Hòa.

Đến thăm tại Công ty TNHH Cô Thôn Nữ Champa là một doanh nghiệp trẻ thành lập năm 2020, do phụ nữ làm đại diện doanh nghiệp, xuất phát từ tiền thân là một hộ kinh doanh từ ý tưởng mong muốn mang sản phẩm trầm hương chất lượng đến thị trường. Doanh nghiệp đã đẩy mạnh kênh bán hàng thông qua nền tảng xã hội đã mang lại mức tăng trưởng doanh số vượt trội với lượng bán 1000đơn/ngày. Tại doanh nghiệp Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có, phát triển gìn giữ thương hiệu của Trầm Hương Khánh Hòa đồng thời Ông đề nghị Doanh nghiệp cần xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp qua việc đạt các chứng chỉ chất lượng, bằng khen của UBND tỉnh, sở, ngành để nâng cao hình ảnh của công ty.

z5333439722559_c3f225b37a07a1b8bbe9f19182ebfc9e.jpg (1.09 MB)

(Hình ảnh: Ông Lê Hữu Hoàng - PCT TT UBND tỉnh thăm, làm việc tại Công ty TNHH Cô Thôn Nữ Champa )

Tại hai đơn vị Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hòa và HTX Du lịch nông nghiệp tuần hoàn Ogranic Farm, Ông Lê Hữu Hoàng ghi nhận kết quả của các đơn vị đã đạt được. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hòa, Ông đề nghị đơn vị tiếp tục phát triển được kết quả của mình, phát huy hiệu quả góp phần mang lợi ích cho thành viên của mình. Đối với HTX Du lịch nông nghiệp tuần hoàn Ogranic Farm Ông đề nghị các đơn vị, sở ban ngành sẻ quan tâm sản phẩm của HTX để tham gia quảng bá xúc tiến thương mại nhiều hơn, trở thành đặc trưng của HTX.

Một số hình ảnh tại buổi thăm và làm việc

z5333435967691_7efb1d4f7396d636c72f25a00a821524.jpg (1.09 MB)

 

z5333438157522_64dd86edef4bd994dbc9673ecf54cf26.jpg (866 KB)

Minh


 Nguồn: "Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa" 

 

 

Trang chủ:

Bài viết liên quan

Ninh Hòa: Sản phẩm của HTX TCMNXK Vĩnh Phước cùng 29 sản phẩm của đơn vị khác tham gia Chương trình OCOP

Ninh Hòa: Sản phẩm của HTX TCMNXK Vĩnh Phước cùng 29 sản phẩm của đơn vị khác tham gia Chương trình OCOP

24/05/2024105

Sáng 22-5, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 và triển khai chương trình năm 2024.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong tháng hành động vì Hợp Tác Xã

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong tháng hành động vì Hợp Tác Xã

26/04/2024303

Sáng 25-4, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các mô hình kinh tế tập thể, HTX điển hình tiên tiến tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh tham dự hội nghị.

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU VĨNH PHƯỚC LẤY THỊ TRƯỜNG LÀM MỆNH LỆNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU VĨNH PHƯỚC LẤY THỊ TRƯỜNG LÀM MỆNH LỆNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA

17/04/2024590

Tiền thân hợp tác xã sản xuất kinh doanh các mặt hàng Thủ công Mỹ nghệ là sự khởi đầu của Tổ hợp nguyên lập, được thành lập và ra đời vào năm 1978. Mục tiêu khởi nghiệp của Tổ hợp nguyên lập lúc bấy giờ, chủ yếu là sử dụng công lao động nông nhàn và nguyên liệu bằng lá buông sẵn có tại địa phương. Tổ hợp nguyên lập do một số đảng viên hưu trí và những người có tâm huyết thành lập.

[Mở video]
Tắt [x]