1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin    
Vinh Phuoc Coop không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.    
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.    
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Vinh Phuoc Coop thu thập bao gồm:    
Họ và tên    
Địa chỉ    
Điện thoại    
Email    
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ    
Tên sản phẩm    
Số lượng    
Thời gian giao nhận sản phẩm  

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin    
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Vinh Phuoc Coop sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:    
- Hỗ trợ khách hàng    
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ    
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn    
- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.    
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;  

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin    
Đối với thông tin cá nhân, Vinh Phuoc Coop chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về vinhphuoc@ vinhphuoccoop.com  

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân    
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường    
hợp sau:    
HTX.TCMN.Xuất Khẩu Vĩnh Phước   

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do HTX.TCMN.Xuất Khẩu Vĩnh Phước . Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.  

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân  

Tên đơn vị : HTX.TCMN.Xuất Khẩu Vĩnh Phước  

Địa chỉ: Tổ dân phố 17,  phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa   

MST : 4200338202.  

Website: vinhphuoccoop.com  

Email: vinhphuoc@ vinhphuoccoop.com 

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình    
Vinh Phuoc Coop không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: vinhphuoc@ vinhphuoccoop.com    hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 02583.844.282    
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Vinh Phuoc Coop chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.    
Tại Vinh Phuoc Coop , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Vinh Phuoc Coop cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Vinh Phuoc Coop cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:    
- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng    
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại    
- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.    
Vinh Phuoc Coop hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Vinh Phuoc Coop, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 02583.844.282 hoặc email: vinhphuoc@ vinhphuoccoop.com  

 

[Mở video]
Tắt [x]